Deklaracja dostępności

Rokietnicki ośrodek sportu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ros-rokietnica.plData publikacji strony internetowej: 30.09.2022 r.   Istniejąca strona internetowa Rokietnickiego Ośrodka Sportu jest...

Skip to content