Przetarg na wykończenie wnętrz Biblioteki

Przetarg na wykończenie wnętrz biblioteki gminnej został dzisiaj zamieszczony na stronie bip. link:  https://bzp.uzp.gov.pl  Ogłoszenie nr 599518-N-2017 z dnia 2017-10-11 ZP.271.2.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „  Wykonanie robót budowlanych polegających na wykończeniu wnętrz  biblioteki gminnejw Rokietnicy.”TRYB POSTĘPOWANIA. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego...

Skip to content