Przetarg na budowę remizy OSP Rokietnica

W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy remizy dla OSP w Rokietnicy. https:// bzp.uzp.gov.pl   522221-N-2017 z dnia 2017-06-01.  ZP.271.1.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rokietnica.”TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie...

Skip to content