Aktualności

                                                                                                                     Rokietnica, dnia 13.10.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Z PRZEZNACZENIEM

NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNĄ (FITNESS I SIŁOWNIA).

 

   Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o z siedzibą w Rokietnicy, ul. Szamotulska 29, ogłasza na dzień 13 października 2015 r.,

pisemny, nieograniczony przetarg na wynajem lokali użytkowych, o powierzchni 492 m2, położonych na piętrze w budynku Hali Sportowej

Rokietnickiego Ośrodka Sportu przy ul. Szamotulskiej 29 w Rokietnicy, powiat poznański, województwo wielkopolskie, na okres 10 lat

licząc od dnia zawarcia umowy, z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną (fitness i siłownia).

   Lokale, o których mowa wyżej są aktualnie adaptowane na potrzeby fitness i siłowni, zgodnie z zatwierdzonym projektem

budowlanym i pozwoleniem na budowę. Potencjalny najemca do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie będzie miał wgląd

w prowadzone prace budowlane.

  Zasady przetargu określa Regulamin. Pełny projekt budowlany, Regulamin przetargu, formularz ofertowy i projekt umowy najmu dostępne

są w biurze Zarządu ROS Sp. z o.o., ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica.

                                                                                                                                                Zarząd Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy